Home Mapa centra    

Výhody pro Vás

Home
Výhody pro Vás
Produkty
Služby

Co Vám můžeme především nabídnout?

 

Nečekané výhody, které přínášíme pouze Vám !

     Výhoda pro Vás

Bližší popis

Naše aplikace jsou plně 32 bitovým systémem určeným pro prostředí systémů Windows 95, 98, NT, 2000, ME či XP. Zaručují všechny výhody 32 bitových systémů.

Vlastní spolehlivý instalační software (InstallShield Wizard) je zárukou Vaší spokojenosti. Instalační program ukončí svoji činnost až tehdy, bude-li Vaše apliakce nainstalována a připravvena k použití.

Váš názor nás zajímá nejvíce! Vaše připomínky, přání a nápady průběžně zpracováváme do UPGRADE revizí. Ty jsou k našim Zákazníkům distribuovány pomocí našeho WWW. Obdržíte je zdarma a jsou vybaveny vlastním instalátorem.

Naše aplikace je možné provozovat buď na více konzolích samostatně nebo též instalovat do existujících sítí s vlastním databázovým serverem (lze přístup I přes ODBC 32).

Naše systémy jsou vybaveny vlastními vestavěnými nástroji oprav a nástroji pro komplexní zálohování. Nikdy neriskujete ztrátu Vašich dat.

Zakoupili jste některý z našich produktů? Zašlete-li nám spolu s objednávkou i číslo Vaší licence, zaplatíte pouze 50% ceny další aplikace.

Naše aplikace jsou cenově velmi výhodné, neboť naše společnost udržuje marketing na velmi vysoké úrovni. Naším přáním je Vaše plná spokojenost.

Naše aplikace se vyznačují vysokou mírou intuitivnosti ovládání (sami Vás vedou krok za krokem k úspěšnému dokončení operací) a zároveň poskytují výběr několika způsobů dosažení kladného výsledku. Nápověda je samozřejmostí.

Většina operací se děje pomocí výběrů ze svinovacích nabídek, přednastavených variant s možností vložení vlastních dat a automatických kontrol postupu uživatelů.

Naše databáze se vyznačují též grafickým zpracováním a kvalitním vzhledem dialogových oken. Též nevhodně zadané informace jsou automaticky upravovány metodou samovzdělávání se v práci s databázovou aplikací.

Naše aplikace jsou vybaveny možností výstupu dat do mnoha podob (nejčastější příklady: výstup do textové formy kompatibilní např. s MS WORD verzí 97 a vyšších či do tabulkových procesorů kompatibilní např. s MS EXCEL verzí 97 a vyšších).

Rozhodnete-li se pro přechod na novou verzi Vaší aplikace, nemusí Vás trápit převod dat. Všechny aplikace obsahují vestavěné rozhraní, které automaticky převede data do další, vyšší verze.

 
Plně 32 bitový systém
Naše aplikace jsou určeny pro plně 32 bitové prostředí. V praxi to znamená, že jsou plně kompatibilní se systémy Windows od verzí vyšších než Windows 95 OS 2 (provoz na systémech nižší třídy je též možný, ale svou rychlostí opravdu nevyniká a nebude poskytovat kompletní služby). V tomto prostředí docílíte maximální efektivity a rychlosti provádění všech operací. Provedení požadavku nikdy nepřekročí rámec systémového času (tj. okamžité reakce bez zbytečného čekání i pro ty nejnáročnější úkoly).
Instalační software
Instalační software představuje praktického a užitečného průvodce instalací systému. Díky tomuto nástroji oceníte spolehlivost našich produktů. Instalační program sám otestuje Váš PC, provede instalaci a nakopíruje potřebné provozní soubory. Po ukončení instalace a ověření platné licence již nic nebrání Vaší další práci plné úspor, efektivity a dalších, nečekaných možností.
Upgrade zdarma
Váš názor je pro nás tím nejdůležitějším! Proto reagujeme na Vaše podněty pravidelnými UPGRADE revizemi software. Nejdená se o změnu verzí softwarových produktů, ale o “vylepšení” systémů na základě všech Vašich zkušeností a potřeb. Na našem WWW centru ZDARMA obdržíte do 14ti dnů po vydání Upgrade instalační sadu, která sama provede instalaci vylepšené revize systému. Celá operace trvá maximálně 10 minut a není třeba zasahovat do již nainstalovaného systému.
Uživatelské či síťové verze aplikací
 Nespokojíte se s uživatelskou verzí systému? Nevyhovuje Vám řešení pracující na 1 PC? Nabízíme pro Vás komplexní řešení! Nainstalujte si naši aplikaci jako síťovou. K dostání jsou vylepšené modely databázových serverů! Blíže smluvní obchodní podmínky.
Nástroje pro opravy a zálohy v aplikaci
 Každá naše aplikace obsahuje mnoho administrátorských nástrojů pro bezpečné a pohodlné zálohování Vašich dat, jejich obnovu, záchranu a též pro automatické, vestavěné opravy systému (např. kontrola a opravy primárních klíčů, dvojího využití paměti, nalezení ztracených clusterů databázových souborů, apod.). Díky těmto nástrojům bude Vaše databáze vždy bezpečně chráněna proti chybným zásahům uživatelů, virům, ztrátě dat a podobným nepříjmenostem.
50% sleva při nákupu nového či dalšího produktu
 Při zakoupení jakéhokoli z našich produktů získáte právo na 50% slevu při nákupu dalšího produktu (bližší podmínky viz. ceník a smluvní obchodní podmínky). 
Například:
-
zakoupíte produkt “Prodejna a sklad”, který umožňuje řídit efektivně Vaši prodejnu, vč. skladového hospodářství
- postupem času se rozhodnete, že Vaše stálé zákazníky budete odměňovat věrnostenskými slevami
- zašlete nám, spolu s objednávkou produktu “Bonifikace zákazníků”, číslo Vaší licence produktu “Prodejna a sklad” a produkt “Bonifikace zákazníků” od nás získáte za poloviční cenu, vč. AddIns sady, která nainstaluje požadované propojení obou aplikací (stejný princip jako u UPGRADE).
NEBO:
zakoupíte produkt “Půjčovna” verze 1.0
bude vydána a uvedena na trh aplikace “Půjčovna” verze 2.0
-
zašlete nám, spolu s objednávkou produktu “Půjčovna” verze 2.0 číslo Vaší licence produktu “Půjčovna” verze 1.0 a produkt “Půjčovna” verze 2.0 získáte za poloviční cenu.
Nízká pořizovací cena našeho software
 Chceme, aby Vám naše produkty přinesly plné uspokojení a proto klademe velký důraz též na cenu našich produktů jako na významný marketingový faktor úspěšné strategie naší společnosti. Příznivé ceny našeho software jsou tedy dalším krokem na naší cestě k Vaší plné spokojenosti.
Intuitivnost a uživatelská nápověda
 Všechny naše aplikace jsou vybaveny a dodávány spolu s
- u, v němž je
podrobně, velmi nenáročnou formou a přitom samozřejmě též efektivně a intuitivně popsán kompletní postup práce s příslušnou aplikací
- administrátorským manuálem, v němž jsou podrobně popsány všechny nástroje, operace a postupy práce pro správce databáze
- vestavěnou nápovědou uvnitř programu, která Vám vždy přinese a nabídne nejlepší řešení Vašich potíží. Jejími hlavními přednostmi jsou: snadná vyvolavatelnost, přehlednost, grafický doprovod s detailním popisem akcí a výčet dalších funkcí jednotlivých polí, tlačítek či ostatních prvků aplikace spolu s
- bublinkovou nápovědou, která Vám nabízí přesný popis obashu a funkcí jednotlivých prvků aplikace. Tento nástroj aktivujete prostým ukázáním na prvek aplikace a detailní popiska prvku bude zobrazena v pohyblivém poli.
Snadné ovládání
Naše produkty a náš vývoj je též zaměřen na co možná nejsnadnější ovládání našich aplikací. Proto se všechny uživatelské úkony odehrávají pomocí nejmenšího možného počtu vstupních polí a tlačítek akcí. Dalším důležitým rysem je hojné využití combo nabídek (svinovacích nabídek, aktualizovaných programem), který tak předchází možným uživatelským chybám. Automatická kontrola a reakce na chybně zadaná data jsou již naprostou samozřejmostí. 
To je zárukou optimálního a maximálně snadného přístupu ke všem Vašim datům a zároveň zárukou Maximální možné efektivity práce s naším programem.
Příjemné prostředí aplikací
 Prostředí ve všech našich produktech je vhodně doplněno o nejrůznější grafické prvky, které přináší uspokojení z práce s našimi aplikacemi. Rovněž kvalitní provedení celkového vzhledu programu Vás nadchne a zaujme. Systémem řízené nápovědy, rady a tipy Vás taktéž mile překvapí.
Variabilní výstup dat
 Další samozřejmostí je snadný a propracovaný výstup dat do textové, CSV, tabulkové či databázové podoby ve formě umožňující další profesionální zpracování v integrovaném programovém vybavení. 
Využijte Vašich textových editorů (MS Word, Amipro, Lotus, Wordpad nebo například Poznámkový blok) k dokončení úprav Vašich seznamů vhodně rozdělených do mnoha podob dle široké škály možností třídění. Dáváte přednost jiným formátům výstupů? Využijte Vašich tabulkových procesorů (MS Excel, Quattro Pro, Tab602) či jiných databázových aplikací (např. MS Access) ke  kvalitní a přehledné prezentaci Vaší nabídky. Vyšší verze integrovaného programového vybavení je vítána, avšak není podmínkou.
Vestavěný snadný přechod na nové verze aplikací
Naše výrobky obsahují moduly určené pro snadný a efektivní přechod na budoucí novější verze software. Pro co možná nejjednodušší způsob transformace dat aktivujte jeden jediný nástroj a Vaše kompletní data budou importována do novější verze aplikace bez nutnosti jakýchkoli dalších úprav.
Nikdy v budoucnu nebudete muset nikterak upravovat Vaše stávající data či je snad dokonce znovu vkládat!

Jednouživatelská či síťová instalace

Veškeré naše aplikace v aktuální nabídce nabízíme jako jednouživatelské stanice zpracované do projektů personálních databází, popř. databází využívajících pouze sítě jako způsobu rychlého přenosu dat a jejich následného importu či exportu na jednotlivých stanicích a svým navržením a manipulací s daty tyto transakce umožňují.

Přesto však můžete, po zakoupení serverového systému nainstalovat celou aplikaci též pro provoz v síti. Síťové aplikace jsou jen o zlomek ceny vyšší a obsahují navíc pokročilé funkce řazení do front, zamykání kurzorů a tabulek, zamykání zápisů dat, duplikace proměnných vytvářených programem a pod. Ceník síťových serverů naleznete v oddíle ceník.

 

Software SVT Adresář verze 1.0 je novinkou na trhu s databázovými aplikacemi a nabízí Vám efektivní správu všech Vašich obchodních či soukromých kontaktů (soukromých osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob, státních institucí, apod.), inteligentní vyhledávání, tisk a maximální uživatelské pohodlí, vč. vestavěné nápovědy. Systém je navíc chráněn šifrováním a nezlomitelným systémem hesel k zabránění neoprávněného přístupu. Má ale i mnoho dalších funkcí, které ocení i další osoby v mnoha pracovních pozicích, např.

Možnosti použití

Personalisté společností (systém nabízí rozsáhlé možnosti evidence mnoha informací pro pracovníky personálních útvarů nelimitované strukturou dat a umožňuje uchovávat i fotografie osob, třídit data a záznamy podle vlastních skupin, apod.)
Sekretářky manažerů (systém nabízí rozsáhlé možnosti evidence podnikatelských subjektů, členění dle valstních kategorií, přednastavených kategorií i efektivní vkládání jakýchkoli vlastních poznámek nelimitovaných délkou textu)
Pracovníci obchodních oddělení (k evidenci, vyhledávání, zpracovávání vlastních poznámek, rozčleňování do vlastních skupin, apod.)
Pracovníci marketingových oddělení (k evidenci všech potřebných kontaktů a dalších informací)
Soukromé osoby (ke správě, evidenci, vkládání  svých soukromých kontaktů, vkládání, editaci a prohlížení vlastních komentářů, fotografií, apod.)
Všichni, kdo potřebují udržovat kontaktní informace a snadno a rychle vyhledávat...

Naleznete v kategorii Produtky, nabídka Software ZDARMA pro Vás

Na Vašem instalačním disku CD není JEDNA ALE DVĚ aplikace

Jako poděkování za zakoupení našeho produktu Vás odměníme dalším naším produktem ZDARMA. Zajisté oceníte též perfektní vlastnosti i druhé databázové aplikace ke které obdržíte pochopitelně též plnou licenci.

 

Home ] Next ]

Napište nám email WEBMASTER ještě dnes s připomínkami k tomuto WWW centru.
Copyright © 2002 Servis výpočetní techniky Martin Procházka
Poslední revize: října 08, 2002